Duitsland

Het economische belang van Duitsland voor Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven staat buiten kijf. Ook het omgekeerde is trouwens het geval: Nederland is in absolute cijfers na Frankrijk de belangrijkste handelspartner van Duitsland. Op het gebied van handel en investeringen is onze relatie sterker dan die tussen welk paar landen ter wereld ook, afgezien van Canada en de VS.

Met een record handelsvolume van ruim 150 miljard euro in 2011 stijgen de Nederlands-Duitse economische betrekkingen hoog uit boven alle andere handelsrelaties van ons land. De Duitse economie heeft zich na de crisis van 2009 als enige Europese economie bijzonder robuust getoond en consequent hoge groeicijfers laten zien. Dit heeft Nederland geen windeieren gelegd.