Energie

Het thema energie staat hoog op de Duitse politieke agenda. In 2010 besloot de regering dat de Duitse CO2 uitstoot in 2050 80-95% lager moet liggen dan in 1990. Na de nucleaire ramp in Fukushima in 2011 werd vastgelegd dat alle kerncentrales uiterlijk in 2022 gesloten zijn en dat nog sterker zou worden ingezet op duurzame energie in combinatie met energiebesparing. In 2050 moet duurzame energie in 80% van de stroom en 60% van de totale energiebehoefte van Duitsland kunnen voorzien. Voor kolencentrales is op termijn ook minder plaats. Voor gas en gascentrales is een rol weggelegd als transitiebrandstof.

Het leeuwendeel van de Duitse stroom komt straks echter uit al dan niet decentraal opgewekte (off shore) windenergie, zonne-energie, biomassa en waterkracht. Maar ook andere technologieën als geothermie krijgen ruim baan. Bij de stimulering daarvan kan Duitsland terugvallen op de succesvolle Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) die vaste afnameprijzen garandeert voor opgewekte duurzame energie. Intussen is het aandeel duurzame energie in de stroomvoorziening dankzij dit beleid al opgelopen tot boven de 20%. In de transportsector wordt vooral ingezet op de introductie van elektromobiliteit. De ambities zijn enorm. In 2020 moeten 1 miljoen elektrische voertuigen op de Duitse wegen rijden.

Dit alles vereist een grondige ombouw van het energieverzorgingssysteem: de “Energiewende”. Als resultaat hiervan is Duitsland hét voorloperland op het gebied van duurzame energie, zowel in de productie als bij de ontwikkeling van nieuwe technologie.

De onderzoeksstrategie van de Bondsregering is in de zomer van 2011 voor de komende 3,5 jaar vastgelegd en geeft in detail aan waar de accenten worden gezet. Er is voor de periode 2012-2014 3,5 miljard euro beschikbaar voor energie-onderzoek.

De duurzame energiesector groeit hard en de vraag naar goed geschoold personeel is vooral in de windenergiesector enorm hoog. Studenten die elektrotechniek of een gespecialiseerde duurzame-energie-opleiding volgen, worden vaak al voor het eind van hun studie ingelijfd door bedrijven.

Nuttige links

Duitse Energiewende – Umschalten auf Zukunft
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, www.erneuerbare-energien.de
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Agentur für Erneuerbare Energien
Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE)