Creatieve Industrie

Binnen de Creatieve Industrie (Kultur- und Kreativwirtschaft) in Duitsland zijn een groot aantal deelmarkten geïdentificeerd, waaronder de muziekindustrie, de literatuur- en boekenmarkt, beeldende kunsten, film- en video-industrie, omroep, design, architectuur, media, reclame, creatieve ICT / gaming.

Sinds het einde van de jaren tachtig ontwikkelt de Creatieve Industrie, gemeten in omzet en werkgelegenheid, als een van de meest dynamische sectoren van de economie. In 2010 bedroeg de bijdrage van de sector aan het BNP 64 Miljard Euro (2,6%) en is daarmee in omvang vergelijkbaar met sectoren als de automobielindustrie en machinebouw. De snelste groei binnen de sector wordt gerealiseerd binnen de vier deelmarkten games industrie, design, media en reclame die gezamenlijk goed zijn voor ongeveer tweederde van de omzet binnen de sector.

Zie de aparte website van het Duitse Ministerie voor Economie voor de Creatieve Industrie: www.kultur-kreativ-wirtschaft.de.