Water

Een moderne, vaak in hightech-producten gespecialiseerde industrie, drukt zijn stempel op de maritieme economie in Duitsland. Zij heeft een lange traditie en is tegelijkertijd een van de belangrijke branches voor de toekomst. Zij heeft met haar verschillende sectoren – scheepsbouw en toeleverindustrie, scheepvaart en havens, maritieme technologie evenals binnenscheepvaart – een grote betekenis voor de internationaal sterk vervlochten Duitse economie. Ongeveer 400.000 mensen zijn in Duitsland in de maritieme economie werkzaam (stand 2011). Het grootste deel werkt in de haven/logistieke sector en is werkzaam in de toeleverindustrie voor de scheepsbouw.

Op lange termijn blijft de maritieme economie een toekomstbranche voor Duitsland met een hoog groei- en arbeidspotentieel. Op grond van de groeiende wereldbevolking, een toenemende welvaart (vooral in de jonge industrielanden) en de toenemende wereldwijde vervlechting van de economie, kan men rekenen op een toename van de verkeersdichtheid. Vooral voor een sterk op export gerichte natie als Duitsland zijn handelsvloten met een grote capaciteit, goed uitgebouwde havens en moderne scheepswerven nodig, om de welvaart te kunnen behouden. Een noemenswaardige goederenhandel met belangrijke markten kan alleen via de zeewegen verlopen. Rond 95% van de internationale handel van Duitsland wordt afgehandeld per schip.

Ook in Duitsland heeft de politiek ondertussen de kansen en uitdagingen voor de Duitse maritieme industrie herkend en de weg gekozen van versterking van de concurrentiepositie van de desbetreffende branche. Opleiding en rekrutering van (vooral hoog-) opgeleide vaklieden, investeringen in onderzoek en ontwikkeling alsook de invoering van product- en procesinnovaties gelden als sleutelfactoren voor het toekomstige potentieel van de maritieme industrie in Duitsland.

De gevolgen van de wereldwijde economische en financiële crisis hebben de Duitse scheepsbouwindustrie echter ook hard getroffen. De sector kampt met teruglopende opdrachten, een dalende omzet en een steeds moeilijker wordende financiering. Duitsland is vooral sterk op het gebied van de cruiseschepen, luxe jachten, marineschepen en offshore techniek. Een groot aantal werven is dan ook gaan omstructureren van container- en vrachtschepenbouw naar speciale scheepsbouw en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Uit Korea en China komt echter steeds meer concurrentie, ook op het gebied van speciale schepen. Daar komt nog bovenop dat de Aziatische werven veelal financieel door de overheid worden ondersteund. Experts geloven dat het voortbestaan van de scheepsbouwindustrie in Europa zonder daadkrachtige politieke ondersteuning niet gewaarborgd kan worden.

Voor meer informatie, zie:

Website Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Website Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

 

Tags: